choroba alzheimera

Alzheimer, czym jest ta choroba?

Przed osobą, która opiekuje się seniorem chorym na Alzheimera stoi wiele wyzwań. Chory wymaga szczególnej opieki. W artykule skupimy się na najistotniejszych kwestiach związanych z opieką nad osobą cierpiącą na chorobę, jaką jest Alzheimer. Alzheimer – choroba zapominania Choroba Alzheimera określana jest jako schorzenie nerodegeracyjne ośrodkowego układu nerwowego, czego skutkiem jest upośledzenie intelektualne. Schorzenie nie bez przyczyny…