Jak komunikować się z Podopiecznym z demencją? cz. 1.

W związku z postępującymi zmianami w obszarze funkcji poznawczych u osób cierpiących na otępienia czy inne współwystępujące zaburzenia, zrozumienie bardziej skomplikowanych komunikatów jest problematyczne lub wręcz niemożliwe. Dlatego ...

W związku z postępującymi zmianami w obszarze funkcji poznawczych u osób cierpiących na otępienia czy inne współwystępujące zaburzenia, zrozumienie bardziej skomplikowanych komunikatów jest problematyczne lub wręcz niemożliwe. Dlatego konstruując wypowiedź skierowaną do Podopiecznego powinno się pamiętać o kilku ważnych zasadach. Oswojenie się z nimi i regularne stosowanie może znacząco wpłynąć na poprawę relacji pomiędzy osobą sprawującą opiekę a Seniorem.

Wykonując pracę Opiekuna osób starszych warto opanować umiejętności budowania prawidłowego kontaktu z Podopiecznym, stanowiące niezwykle ważny element czynności opiekuńczych. Komunikacja powinna być dostosowana do odbiorcy, biorąc pod uwagę jego możliwości, sprawność intelektualną i fizyczną, a także aktualny nastrój.

Chorzy znajdujący się w bardziej zaawansowanym stadium demencji mogą mieć kłopoty z wypowiedzeniem danego zdania lub słowa, co automatycznie wywołuje w nich frustrację i wzmaga agresję. W takiej sytuacji Opiekun powinien poczekać, nie popędzając chorego aż on skończy swoją wypowiedź, a sam zadbać o konstruowanie jak najkrótszych i najprostszych zdań. Słuchaj cierpliwie tego, co starsza osoba chce przekazać, ze zrozumieniem, że z racji wieku i innych ograniczeń, może mieć kłopot z formułowaniem myśli i płynnym ich przekazywaniem. Jeśli osoba nie jest w stanie nazwać jakiegoś przedmiotu lub czynności można ułatwić jej to prosząc o wskazanie danej rzeczy palcem. Jeżeli cierpiący na demencję nie jest w stanie odpowiedzieć pełnym zdaniem, dostosuj odpowiednio i ogranicz je do takich, na które wystarczy odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Raczej zaleca się unikania pytań otwartych, mogących wprowadzić Podopiecznego w niepotrzebne zakłopotanie, z racji niedostosowania poziomu możliwości językowych.

Należy unikać nadmiernego wymuszania rozmowy, ponieważ Podopieczny zacznie zamykać się coraz bardziej, a frustracja Opiekuna będzie się wzmagała. Niektóre zaburzenia towarzyszące osobom starszym (wśród nich, np. depresja) powodują brak zainteresowania kontaktem z innymi ludźmi. Delikatne zachęcanie, przyjazna postawa i stworzenie odpowiedniej atmosfery może przynieść oczekiwane rezultaty i z czasem przełamać opór u Seniora, ale wprowadzanie stopniowo, bez zbytniego nacisku.