Jak nie dać się ”zrobić na szaro”, czyli o legalnej pracy Opiekunek w Niemczech

Jednym z najpopularniejszych zawodów, wybieranych przez co najmniej 100 tys. kobiet z krajów Europy środkowo-wschodniej, jest praca opiekunki osoby starszej w Niemczech.

Najważniejszym kryterium, którym kierują się poszukujący pracy jest wynagrodzenie, które jest o wiele wyższe niż w Polsce.

Ci, którzy podejmują się zatrudnienia bez umowy, nawet jeśli robią to świadomie – pracują w tzw. „szarej strefie”. Taki sposób zarobkowania niesie za sobą ryzyko np. nieotrzymania wypłaty, jakichkolwiek świadczeń socjalnych oraz wiele innych zagrożeń, wynikających z braku zobowiązań usankcjonowanych podpisaniem umowy między stronami.

Legalnie zatrudnione opiekunki mają zapewnione odpowiednie warunki pracy, wynikające z kodeksu i umów międzynarodowych. W umowie określone jest wynagrodzenie, od którego odprowadzane są podatki, opłacane ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Odprowadzane regularnie składki ZUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), składki emerytalne i rentowe, pozwalają na pracę w spokoju,  bez obawy konsekwencji prawnych, wynikających z braku legalności pracy, która w ramach umowy poświadczona jest dokumentem A1.

Opiekunki najczęściej pracują w systemie rotacyjnym, dzięki czemu do jednego podopiecznego mogą jeździć na zmiany. Wyjeżdżając, w ramach umowy legalnego zatrudnienia, oferowana jest pomoc w zorganizowaniu transportu. Opiekunki mogą wyjechać również własnym środkiem lokomocji, a koszty za przejazd pokrywane są przez pracodawcę.

Osoby pracujące w szarej strefie  – nielegalnie, narażone są na ryzyko konsekwencji prawnych. Praca nielegalna jest wtedy, gdy nie są odprowadzane podatki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz nie jest płacony podatek dochodowy. Praca w taki sposób wiąże się z ogromnym ryzykiem, ponieważ w razie podejrzeń o nielegalne zatrudnienie są powiadamiane odpowiednie służby.

Osoby zatrudniane nielegalnie żyją i pracują w dużym stresie. Obawiają się donosów, rzadko wychodzą z domu, a w razie, gdy nie otrzymają zapłaty, nie mają żadnych podstaw odzyskania pieniędzy za ciężką pracę. W razie choroby, wypadku, wizyty u lekarza, ponoszą koszty leczenia. Można zadać pytanie – czy warto aż tak ryzykować?

Dziś coraz więcej osób, wyjeżdżających do pracy w charakterze opiekuna osoby starszej, podejmuje się zatrudnienia poprzez firmę MEDIPE z Wrocławia. Dużo osób pracujących kiedyś „na czarno” postanawia podjąć legalne zatrudnienie. Do Polek przemawia unormowanie spraw formalno-prawnych, takich jak: odprowadzane składki ZUS, otrzymanie karty EKUZ, unormowanie czasu pracy, oraz możliwość podniesienia kwalifikacji opiekuńczych                          i kompetencji językowych. Dopiero w drugiej kolejności kształtuje się wysokie wynagrodzenie.

Praca z agencją MEDIPE gwarantuje opiekunce spokój i bezpieczeństwo w sytuacjach niespodziewanych i trudnych.