LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 203. WSPOMNIENIE LATA – CZAS PRZESZŁY

Jakiś czas temu omówiliśmy sobie czas przeszły Perfekt, to teraz czas na Imperfekt (inaczej zwany też Präteritum). Nie jest on aż tak skomplikowany i zawiły jak ten pierwszy, aczkolwiek ma swoje zasady. Warto go znać, ...

Jakiś czas temu omówiliśmy sobie czas przeszły Perfekt, to teraz czas na Imperfekt (inaczej zwany też Präteritum). Nie jest on aż tak skomplikowany i zawiły jak ten pierwszy, aczkolwiek ma swoje zasady. Warto go znać, ponieważ nasi Niemieccy sąsiedzi stosują te dwa czasy zamiennie.

Kiedy używamy czasu przeszłego Imperfekt? Gdy chcemy coś opowiedzieć, zrelacjonować lub opisać wydarzenia z przeszłości.

Czasowniki „sein” „haben” „werden” odmieniają się w następujący sposób.

sein (być) haben (mieć)werden (stawać się)
   
ich warich hatteich wurde
du warstdu hattestdu wurdest
er /sie / es warer / sie / es hatteer / sie / es wurde
   
wir warenwir hattenwir wurden
ihr wartihr hattetihr wurdet
sie / Sie warensie / Sie hattensie / Sie wurden

Przykłady:
In diesem Jahr war ich nur einmal in Deutschland. – W tym roku byłam tylko raz w Niemczech.
Wir hatten wunderschönes Wetter während des Urlaubs. – Mieliśmy cudowną pogodę podczas urlopu.

Odmiana czasowników regularnych

W przypadku czasowników regularnych do bezokolicznika dodajemy końcówkę „-te“. Powstała forma to forma 1. i 3. osoby liczby pojedynczej.

machen (robić) -> ich mach + te = ich machte

sagen (mówić) -> er sag + te = er sagte

Do pozostałych form dodajemy końcówki osobowe.

fragen – pytać

ich – fragte                                                        wir – fragten

du – fragtest                                                     ihr – fragtet

er/sie/es – fragte                                            sie/Sie – fragten

spielen – grać, bawić się              

ich – spielte                                                       wir – spielten   

du – spieltest                                                    ihr – spieltet

er/sie/es – spielte                                          sie/Sie – spielten

Der Tourist fragte mich nach dem Weg. – Turysta pytał mnie o drogę.
Wir machten einen langen Ausflug an einen See. – Zrobiliśmy sobie długą wycieczkę nad jeziorem.

Jeden Tag spielten wir Volleyball. – Każdego dnia graliśmy w siatkówkę.

Odmiana czasowników nieregularnych


Czasowniki z tematem kończącym się na –d, -t lub grupę samogłoskową kończącą się głoską –m, -n otrzymują przed przyrostkiem samogłoskę –e.

arbeiten – pracować
ich – arbeitete                                  wir – arbeiteten

du – arbeitetest                               ihr – arbeitetet

er/sie/es – arbeitete                     sie/Sie – arbeiteten

bestellen – zamawiać

ich – bestellte                                   wir – bestellten

du – bestelltest                                ihr – bestelltet

er/sie/es – bestellte                       sie/Sie – bestellten

Meine Frau bestellte Eis mit Obst und Schokolade zum Nachtisch. – Moja żona zamówiła na deser lody z owocami i czekoladą.
In diesem Sommer arbeitete meine Tochter beim Bauer. – Moja córka pracowała w te wakacje u rolnika.

Czasowniki odmiany nieregularnej


Formy czasowników nieregularnych trzeba niestety nauczyć się na pamięć, najlepiej od razu z kontekstem.

gehenhelfenschreibenbringen
ich – gingich – halfich – schriebich – brachte
du – gingstdu – halfstdu – schriebstdu – brachtest
er/sie/es – ginger/sie/es – halfer/sie/es – schrieber/sie/es – brachte
    
wir – gingenwir – halfenwir – schriebenwir – brachten
ihr – gingtihr – halftihr – schriebtihr – brachtet
sie/Sie – gingensie/Sie – hattensie/Sie – schriebensie /Sie – brachten

Meine Kinder gingen sehr oft in den Schwimmbad. – Moje dzieci często chodziły na basen.
Mein Sohn brachte mir ein paar Muscheln. – Mój syn przyniósł mi kilka muszelek.

Chcesz wykorzystać znajomość języka niemieckiego w praktyce? Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy!