Medipe zmienia siedzibę

Drogie Opiekunki i Opiekunowie,
Medipe zmienia siedzibę! Od 1 lutego nasza firma będzie dostępna pod nowym adresem.
ul. Gajowicka 195
53-150 Wrocław
tel.: +48 71 377 88 68 lub 91
Serdecznie zapraszamy!
Nowe miejsce = nowe możliwości!