OPIEKUN OSOBY STARSZEJ – zawód z misją

W krajach zachodnich dość łatwo zauważalna staje się tendencja do starzenia się społeczeństwa. Z roku na rok maleje liczba narodzin dzieci, wzrasta za to ilość starzejących się ludzi. Odczuwalne staje się to zwłaszcza za niemiecką granicą. Opiekun osoby starszej to zawód najbardziej pożądany u naszych sąsiadów za Odrą. Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne (zmiana modelu rodziny na model głównie jednoosobowy, a także częstsza zachorowalność na choroby przewlekłe) powodują wzrost zapotrzebowania na zawody z branży opiekuńczej. Czym zajmuje się opiekun osoby starszej, na czym konkretnie polegają jego obowiązki?

Opiekun osoby starszej – istota pracy i zarobki

Nie rzadko o pracy w opiece nad seniorami mówi się jak o misji. Opiekun osoby starszej ze względu na charakter i specyfikę zawodu, prócz oczywiście niezbędnych kompetencji, powinien cechować się przede wszystkim dużą wrażliwością i empatią. Zakres działań zawodowych może być różny i wynikać przede wszystkim z indywidualnych przypadków podopiecznych. Zależy głównie od stanu ich zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, a także możliwości. Opiekun osoby starszej zajmując się seniorem i pomagając mu w codziennych czynnościach przede wszystkim staje się dla niego osobą, której ufa i która często udziela mu wsparcia emocjonalnego. Jednocześnie opiekun osoby starszej powinien sprawnie diagnozować potrzeby seniora, nawiązywać z nim kontakt i wspierać w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych. Do podstawowych zadań opiekuna osoby starszej w Niemczech należy dbanie o dobry stan zdrowia podopiecznego, jego higienę (mycie, ubieranie) i pielęgnację. Opiekun osoby starszej często podaje podopiecznemu lekarstwa, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób, które nie są samodzielne. Pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych: w sprzątaniu, gotowaniu, praniu czy prasowaniu. Nie rzadko opiekun organizuje czas wolny seniorowi, dba o jego kontakt z rówieśnikami i kondycję fizyczną. Mobilizuje go do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest także w stałym kontakcie z rodziną chorego. Staje się dla niego zaufaną osoba, która nie tylko spędza z nim czas, ale przy której czuje się bezpiecznie.

Istotą pracy w opiece nad osobami starszymi jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających. Nie bez powodu zwraca się uwagę na specyfikę tego zawodu. Posiadanie wielu cech interpersonalnych, odpowiednich kompetencji i umiejętności to nie wszystko. Zawód ten wymaga także sprawności fizycznej i psychicznej. Opiekun osoby starszej staje się często jedynym towarzystwem dla schorowanych i samotnych seniorów. To zawód niezwykle szlachetny, przynoszący wiele satysfakcji, ale co istotne – jednocześnie przy tym dobrze płatny.