Zaburzenia urojeniowe u osób starszych

Urojenia bardzo często dotykają osoby starsze, które są podatniejsze na zachorowania ze względu na swój wiek oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W pracy Opiekunki osób starszych wiedza na temat urojeń może być bardzo przydatna, ...

Urojenia bardzo często dotykają osoby starsze, które są podatniejsze na zachorowania ze względu na swój wiek oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W pracy Opiekunki osób starszych wiedza na temat urojeń może być bardzo przydatna, pozwoli lepiej zrozumieć Podopiecznych.

Czym są urojenia?

Są zaburzeniami myślenia, czyli przekonaniem chorego o istnieniu zjawisk wydarzeń wokół niego, które naprawdę nie istnieją. W odróżnieniu od schizofrenii, nie występują tu halucynacje słuchowe. Pewne zdarzenia oczywiście mogą występować, jednakże osoba nadaje im nieadekwatne znaczenia. Fałszywe osądy powodują, że chory nie da sobie wyjaśnić, że to, co myśli nie ma miejsca w rzeczywistości i nie dzieje się naprawdę. Jest głęboko przekonany o prawdziwości swoich racji, wierzy w nie i uważa, że nikt poza nim ich nie dostrzega. Często zdarza się, że osoba starsza sądzi, że wszyscy są nastawieni przeciwko niej. Niestety często poza rodziną, na takiej liście znajdują się też przypadkowe osoby, instytucje, lekarze czy personel szpitala.

Uporczywe zaburzenia dotyczą najczęściej urojeń:

  • prześladowczych, gdzie chory uważa, że inni ludzie (członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi) chcą go skrzywdzić i spowodować jego cierpienie – dołącza do tego uczucie obserwowania przez innych;
  • ksobnych, gdy chory jest przekonany, że gesty, czy rozmowy innych osób, a także wypowiedzi w radiu i telewizji, dotyczą jego osoby i są skierowane przeciwko niemu;
  • bardzo często zdarza się, że osoby starsze są przekonane o tym, że ktoś ich okrada – kradnie im np. prąd, korzysta z jego nieobecności i wchodzi do mieszkania a następnie coś zabiera, bądź przekłada w inne miejsce;
  • z odczuciem, że ktoś dosypuje Seniorowi trucizny do jedzenia lub picia;
  • wielkościowych – przekonanie nieadekwatne do rzeczywistości o wysokiej pozycji społecznej czy wręcz władzy;
  • hipochondrycznych – przekonanie o ciężkiej, śmiertelnej chorobie bez odniesienia w rzeczywistości.

Warto wspomnieć, że osoby z zaburzeniami urojeniowymi mogą dobrze wypełniać swoje codzienne zadania, a dopiero skierowanie uwagi na obszar objęty urojeniami ukazuje innym nieadekwatność myślenia i wynikające z niej konsekwencje.

Kiedy wybrać się do specjalisty?

W przypadku, kiedy urojenia zaczynają znacznie dezorganizować codzienne funkcjonowanie Seniora należy skontaktować się ze specjalistą. Ponadto, szybka pomoc konieczna jest w sytuacji, gdy urojeniom towarzyszy poczucie lęku, braku celu i sensu w życiu, czy też myśli samobójcze. Osoba chora bardzo często nie ma świadomości występowania choroby i tego, że powinna sięgnąć po leczenie. Opiekunka osób starszych w Niemczech nie może oczywiście podjąć decyzji o tym, że jej Podopieczny musi udać się do lekarza – może jednak taki fakt zgłosić rodzinie Seniora lub swojemu koordynatorowi.