Regulamin Wynagradzania w Okresie Świątecznym 2016/2017

Regulamin Wynagradzania w Okresie Świątecznym 2016/2017

§1

Niniejszy regulamin określa zasady naliczania wynagrodzenia za dni świąteczne osobom współpracującym z Medipe Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub z innym powiązanym podmiotem, w okresie od 25.12.2016 do 06.01.2017 roku.

§2

Osobami uprawnionymi do otrzymania wynagrodzenia są wyłącznie osoby zatrudnione w Medipe Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub z innym powiązanym podmiotem, świadczące usługę opieki w przynajmniej jednym z dni wymienionych w §3.

§3.

Za dni Świąteczne uznaje się : 25.12.2016, 26.12.2016, 31.12.2016, 01.01.2017 oraz 06.01.2017

§4

Każdy z wymienionych dni w §3 wynagradzany jest zgodnie z umową  zawartą z Medipe Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub innym powiązanym podmiotem, kwotą 60 Euro brutto.

§5

Osoba, która będzie świadczyła usługę opieki we wszystkich zdefiniowanych dniach w §3 otrzyma gadżet z logo Medipe.

§6

Wynagrodzenie za dni 25.12.2016, 26.12.2016 oraz 31.12.2016 wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy w okresie do 14 stycznia 2017. Wynagrodzenie za dni 01.01.2017 oraz 06.01.2017  wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy w okresie do 14 lutego 2017.

§7

Promocje się nie łączą.