LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 168. CZASOWNIK „LASSEN”

Czasownik „lassen” – das Verb „lassen”

Prawidłowe używanie czasownika „lassen” przysparza wielu uczącym się języka niemieckiego spore trudności. Powodem tego jest wielorakie znaczenie tego czasownika oraz konieczność zastosowania przy nim dopełnienia w bierniku. Inaczej jest w języku polskim – tutaj czasownik ten w znaczeniu „kazać” i „pozwalać” wymaga użycia dopełnienia w celowniku ( kazać – komu? czemu?).

 

Odmiana czasownika „lassen” w czasie teraźniejszym:

liczba pojedyncza

ich lasse

du läβt

er, sie, es läβt

liczba mnoga

wir lassen

ihr lässt

sie (Sie) lassen

 

Czasownik „lassen” ma następujące znaczenia:

 • zostawiać

Ich habe mein Buch in der Schule gelassen. (Zostawiłam/Zostawiłem moją książkę w szkole.)

 • pozwalać

Der Vater läβt seinen Sohn ins Kino gehen. (Ojciec pozwala swojemu synowi pójść do kina.)

 • kazać

Die Mutter läβt ihre Tochter die Wohnung aufräumen. (Mama każe swojej córce posprzątać mieszkanie.)

 • dać/ pozwolić się

Die Zahl 12 läβt sich durch 4 teilen. (Liczba 12 daje się podzielić przez 4.)

 • kazać sobie coś zrobić / zlecić zrobienie czegoś

Ich lasse mein Auto reparieren. (Zlecam naprawienie mojego samochodu.)

 

Wykonaj ćwiczenia a następnie sprawdź poprawne odpowiedzi.

Ćwiczenie 1: Wyraź pozwolenie na następujące czynności:

 1. Die Kinder spielen Fuβball nach dem Mittagessen.
 2. Am Montag gehst du ins Museum.
 3. Peter kauft neue Schuhe.
 4. Ihr fliegt nach Spanien

Ćwieczenie 2: Napisz zdania informujące o tym, że dane osoby zleciły innym wykonanie określonych czynności:

 1. Peter – die Texte überzetzen
 2. Frauen – ihre Schuhe reparieren
 3. die Mutter – das Kind waschen
 4. wir – die Eltern vom Bahnhof abholen

Ćwiczenie 3: Przetłumacz zdania na język niemiecki:

 1. Zostawiam gazety na biurku.
 2. Mama pozwala dzieciom zjeść czekoladę.
 3. Każę ci iść do lekarza.
 4. Tego się nie da zrobić.
 5. Zlecam wyczyszczenie moich spodni.

 

Odpowiedzi:

Ćwiczenie 1:

 1. Ich lasse die Kinder nach dem Mittagessen Fuβball spielen.
 2. Am Montag lasse ich dich ins Museum gehen.
 3. Ich lasse Peter neue Schuhe kaufen.
 4. Ich lasse ihr nach Spanien fliegen

Ćwieczenie 2:

 1. Peter läβt die Texte überzetzen.
 2. Frauen lassen ihre Schuhe reparieren.
 3. Die Mutter läβt das Kind waschen.
 4. Wir lassen die Eltern vom Bahnhof abholen.

Ćwiczenie 3:

 1. Ich lasse Zeitungen auf dem Schreibtisch.
 2. Die Mutter läβt die Kinder Schokolade essen.
 3. Ich lasse dich zum Arzt gehen.
 4. Das läβt sich nicht machen.
 5. Ich lasse meine Hose reinigen.