LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 94. die Literatur

W erze komputerów zdawałoby się, że książki to już przeszłość. Mimo tego, jest jeszcze wiele osób, które za nic w świecie nie wymieniłoby starej tradycyjnej książki na ekran komputera. Wśród czytelników znajdują się także osoby starsze, które chętnie sięgają po książkę dopóki pozwala im jeszcze na to zdrowie. W dzisiejszej lekcji prezentujemy słownictwo związane z literaturą.

die Literatur /di literatua/ – literatura

das Buch /das buh/ – książka

die Bücher /di bysier/ – książki

lesen /lejzen/ – czytać

die Weltliteratur /di weltliteratua/ – literatura światowa/powszechna

die klassische Literatur /di klasisze literatua/ – literatura klasyczna

die Gegenwartsliteratur /di gejgenwartliteratua/ – literatura współczesna

die Fachliteratur /di fahliteratua/ – literatura fachowa

wissenschaftliche Literatur /wysenszftlisie literatua/ – literatura naukowa

die Jugendliteratur /di jugendliteratua/ – literatura młodzieżowa

die Frauenliteratur /di frauenliteratua/ – literatura kobieca

der Verlag /dea ferlag/ – wydawnictwo

verlegen /ferlegen/ – wydać

veröffentlichen /feryfentlisien/ – opublikować

der Verleger /dea ferleger/ – wydawca

der Herausgeber /dea herausgejber/ – wydawca / edytor

die Neuerscheinung /di nojerszajnung/ – nowość wydawnicza

die Ausgabe /di ausgabe/ – wydanie

die Buchmesse /di buhmese/ – targi książki

die Taschenbuchausgabe /di taszenbuhausgabe/ – wydanie kieszonkowe

auf dem Büchermarkt erscheinen /auf dejm bysiermarkt erszajnen/ – ukazać się na rynku księgarskim

in einer kleinen Auflage erscheinen /in ajnea klajnen auflage erszajnen/ – ukazać się w małym nakładzie

das Buch mit festem Einband /das buh myt festem ajnband/ – książka w twardej okładce

der Band /dea band/ – tom

in vier Bänden /in fija benden/ – w czterech tomach

das Kapitel /das kapitel/ – rozdział

das Werk /das werk/ – dzieło

ein literarisches Werk /ajn literariszes werk/ – dzieło literackie

das Gedicht /das gediśt/ – wiersz

das Märchen /das mersien/ – bajka

der Autor /dea autor/ – autor

der Schriftsteller /dea szriftszteler/ – pisarz

einer der bekanntesten Autoren /ajnea dea bekantesten autoren/ – jeden z najbardziej znanych autorów

das Buch / der Roman von Grass /das buh/dea roman fon gras/ – książka / powieść Grassa

ein (umfangreiches) Werk schaffen /ajn (umfangrajsies) werk szafen/ – stworzyć (obszerne) dzieło

die Personenbeschreibung /di perzonenbeszrajbung/ – opis postaci

die Zusammenfassung /di cuzamenfasung/ – streszczenie

der Romanheld /dea romanheld/ – bohater powieści

der Handlungsablauf /dea handlungsablauf/ – przebieg akcji

interpretieren /interpretiren/ – interpretować

zitieren /citiren/ – cytować

das Zitat /das citat/ – cytat

das Drama /das drama/ – dramat

die Epik /di epik/ – epika

die Lyrik /di lirik/ – liryka

die Belletristik /di bletristik/ – beletrystyka

der Roman /dea roman/ – powieść

der Abenteuerroman /dea abentojeroman/ – powieść przygodowa

der biographische Roman /dea biografisze roman/ – powieść biograficzna

die Biographie /di biografi/ – biografia

die Autobiographie /di autobiografii/ – autobiografia

der historische Roman /dea historisze roman/ – powieść historyczna

der Kriegsroman /dea krigroman/ – powieść wojenna

der Sittenroman /dea zitenroman/ – powieść obyczajowa

der Kriminalroman /dea kriminalroman/ – powieść kryminalna

der Krimi /dea krimi/ – kryminał

der Liebesroman /dea libesroman/ – powieść miłosna

der Reisebericht /dea rajzeberiht/ – reportaż z podróży

das Tagebuch /das tagebuh/ – pamiętnik / dziennik

die Erzählung /di ercelung/ – opowiadanie

die Novelle /di nowele/ – nowela

das Wörterbuch /das wyrterbuh/ – słownik

das Lexikon /das leksikon/ – leksykon

das Nachschlagewerk /das nahszlagewerk/ – leksykon / encyklopedia / poradnik itp.

das Sachbuch /das zahbuh/ – książka (popularno)naukowa

das Kochbuch /das kohbuh/ – książka kucharska

die Übersetzung /di yberzecung/ – przekład / tłumaczenie

die Übersetzung aus dem  Polnischen /di yberzecung aus dejm polnyszen/ – przekład / tłumaczenie z języka polskiego

die Übersetzung ins Polnische /di yberzecung ins polnysze/ – przekład / tłumaczenie na język polski

der Übersetzer /dea yberzecea/ – tłumacz

übersetzen /yberzecen/ – tłumaczyć / przekładać

die Bibliothek / die Bücherei /di bibliotek/di bysieraj/ – biblioteka

die Buchhandlung /di buhandlung/ – księgarnia

der Bibliothekar /dea biblioteka/ – bibliotekarz

die Bibliothekarin /di bibliotekarin/ – bibliotekarka

der Lesesaal / der Leseraum /dea lejzezal/dea lejzeraum/ – czytelnia

die Zeitschriftenabteilung /di cajtszryftenabtajlung/ – dział czasopism

der Katalog /dea katalog/ – katalog

der Verfasserkatalog /dea ferfaserkatalog/ – katalog alfabetyczny

der Sachkatalog /dea zahkatalog/ – katalog rzeczowy

im Katalog suchen /im katalog zuhen/ – szukać w katalogu

im Katalog finden /im katalog fynden/ – znaleźć w katalogu

der Leser /dea lejsea/ – czytelnik

den Leserausweis vorlegen /dejn lejzerauswajs/ – przedłożyć kartę czytelnika

die Bücher bestellen /di bysier besztelen/ – zamówić książki

den Bestellzettel ausfüllen /dejn besztelcetel ausfylen/ – wypełnić formularz zamówienia

den Namen des Verfassers angeben /dejn namen des ferfasers angejben/ – podać nazwisko autora

den Titel des Buches angeben /dejn titel des buhes angejben/ – podać tytuł książki

die Bücher ausleihen /di bysier auslajen/ – wypożyczyć książki

die Leihfrist verlängern /di lajfryst ferlengern/ – przedłużyć termin wypożyczenia

die Bücher zurückgeben /di bysier curykgejben/ – oddać książki

der Bücherfreund /dea bysierfrojnd/ – miłośnik książek

der Bücherwurm /dea bysierwurm/ – mól książkowy

die Bücher verschlingen /di bysier ferszlingen/ – pochłaniać książki (dużo czytać)

Übung

Znajdź 10 przetłumaczonych rzeczowników z dzisiejszej lekcji:

1. dzieło – 6. książka –
2. wiersz – 7. tom –
3. czytelnik – 8. kryminał –
4. rozdział – 9. powieść –
5. wydawnictwo – 10. książka kucharska –

Nie zapomnij o odpowiednim rodzajniku!

 

L A Z U N Ü W E R K
E H C G H B K V S A
S C V E R L A G E R
E T Y D Q ß P X I O
R A P I G L I N A M
U B U C H A T Ü K A
V A C H R K E ß R N
T N I T D C L V I I
ß D F P E H I A M E
A T E S R U O T I C
S O K O C H B U C H

 

Lösung

1. dzieło – das Werk 6. książka – das Buch
2. wiersz – das Gedicht 7. tom – der Band
3. czytelnik – der Leser 8. kryminał – der Krimi
4. rozdział – das Kapitel 9. powieść – der Roman
5. wydawnictwo – der Verlag 10. książka kucharska – das Kochbuch

 

L A Z U N Ü W E R K
E H C G H B K V S A
S C V E R L A G E R
E T Y D Q ß P X I O
R A P I G L I N A M
U B U C H A T Ü K A
V A C H R K E ß R N
T N I T D C L V I I
ß D F P E H I A M E
A T E S R U O T I C
S O K O C H B U C H