LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 109. Terrorismus

Niestety, z wielką przykrością musimy przyznać, że w dzisiejszych czasach terroryzm stał się bardzo powszechnym zjawiskiem w naszym życiu. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć słownictwo, które ułatwi zrozumienie informacji podawanych w mediach. Szczerze mówiąc, bardzo życzylibyśmy Państwu, aby słówka z dzisiejszej lekcji nigdy się nie przydały w przyszłości.

 
der internationale Terrorismus /dea internacjonale terrorizmus/ – terroryzm międzynarodowy
das Terrornetz /das terrornec/ – siatka terrorystyczna
die Bekämpfung des Terrorismus /di bekempfung des terrorizmus/ – zwalczanie terroryzmu
den Terrorismus beseitigen /dejn terrorizmus bezajtigen/ – likwidować terroryzm
der Terror /dea terroa/ – terror
terrorisieren /terroriziren/ – terroryzować
der Terrosist /dea terrorist/ – terrorysta
hasserfüllte Menschen /haseafylte menszen/ – przepełnieni nienawiścią ludzie
die Geisel /di gajzel/ – zakładnik
eine Geisel nehmen /ajne gajzel nejmen/ – brać zakładnika
als Geiseln nehmen /als gajzeln nejmen/ – wziąć jako zakładników
die Geiselnahme /di gajzelname/ – wzięcie zakładnika
das Lösegeld verlangen /das lyzegeld/ – wymagać okupu
das Lösegeld an Terroristen zahlen /das lyzegeld an terroristen calen/ – płacić okup terrorystom
die Forderungen erfüllen /di forderungen eafyen/ – spełnić żądania

das Attentat /das atentat/ – zamach
der Bombenanschlag /dea bombenanszlag/ – zamach bombowy
der Selbstmordanschlag /dea zelbstmordanszlag/ – zamach samobójczy
der Attentäter /dea atentetea/ – zamachowiec
der Mitglied des Terrornetzwerkes /dea mytglid des terrornecwerkes/ – członek sieci terrorystycznej
ein Mitglied von Al Kaida /ajn mytglid fon al kaida/ – członek Al Kaidy
der Versuch eines Terroranschlags /dea feazuh ajnes terroranszlags/ – próba zamachu terrorystycznego
Anschläge im Namen Gottes“ verüben /anszlege im namen gotes/ – dokonywać zamachu „w imię Boga“
der gescheiterte Terroranschlag /dea geszajteate terroranszlag/ – nieudany zamach terrorystyczny
einen Terroranschlag vereiteln /ajnen terroranszlag verajteln/ – udaremnić zamach terrorystyczny
der Terroranschlag ist fehleschlagen /dea terroranszlag yst fejleszlagen/ – zamach terrorystyczny się nie udał

die Körperverletzungen erleiden /di kyrpeafealecungen/ – doznać obrażeń ciała/uszkodzenia ciała
den Tod von vielen Menschen verursachen /den tod fon filen menszen feaurzahen/ – spowodować śmierć wielu ludzi
sich selbst ums Leben bringen /zyś zelbst ums lejben bringen/ – pozbawić siebie życia
explodieren /eksplodiren/ – eksplodować
in die Luft sprengen /in di luft szprengen/ – wysadzić w powietrze
es entstand Panik /es entsztand panyk/ – powstała panika
sich bedroht fühlen /zyś bedrojt fylen/ – czuć się zagrożonym
erhöhte Sicherheitsmaßnahmen anordnen /eahyhte zysierhajtmasnamen anordnen/ – zalecić podwyższone środki bezpieczeństwa
der Schutz vor Terroristen /dea szuc foa terroristen/ – ochrona przed terrorystami
alarmieren /alarmiren/ – zaalarmować
die Bombe entschärfen /di bombe entszerfen/ – rozbroić bombę
das Sperrgebiet verlassen /das szpergebit fealasen/ – opuścić ogrodzony teren
einen Bombenalarm auslösen /ajnen bombenalarm auslyzen/ – wywołać alarm bombowy
der blinde Alarm /dea blynde alarm/ – fałszywy alarm