LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 115. Charakterzüge (teil 2)

Übung 1

Znajdź 16 ukrytych przymiotników opisujących pozytywne cechy charakteru. Obok znalezionych, wpisz ich tłumaczenia.

D U P R A F B N E T T S O ß
G L Ü C K L I C H Ä B E F N
R W N H Ä A N H I P E Ü F E
U I K O S D T K L U G R E W
ß V T F E A E ß F R A I N A
T O L L E N R E S U B Ä F E
S T I E N K E N B S T O L Z
Ä E C I S B S T E I N L U W
N L H ß K A S P R Ä N S S I
C H Ü I E R A Q E R S Ü T E
H I L G R Ä N T I G T E I B
L E B H A F T Ä T I ß N G E
E ß I U C Z U F R I E D E N
I G E D U L D I G G N O R M

 

1. 9.
2. 10.
3. 11.
4. 12.
5. 13.
6. 14.
7. 15.
8. 16.

 

 

 

Übung 2

Z węża literowego wypisz cechy charakteru.

 

freundlichwitzigliebliebevollenergischtapferruhigattraktivernstintelligentschönhöflichverantwortlichzuverlässig

1. 8.
2. 9.
3. 10.
4. 11.
5. 12.
6. 13.
7. 14.

 

 

 

 

Lösungen

 

Übung 1

D U P R A F B N E T T S O ß
G L Ü C K L I C H Ä B E F N
R W N H Ä A N H I P E Ü F E
U I K O S D T K L U G R E W
ß V T F E A E ß F R A I N A
T O L L E N R E S U B Ä F E
S T I E N K E N B S T O L Z
Ä E C I S B S T E I N L U W
N L H ß K A S P R Ä N S S I
C H Ü I E R A Q E R S Ü T E
H I L G R Ä N T I G T E I B
L E B H A F T Ä T I ß N G E
E ß I U C Z U F R I E D E N
I G E D U L D I G G N O R M

 

1. nett miły 9. glücklich szczęśliwy
2. stolz dumny 10. interessant interesujący
3. toll wspaniały 11. offen otwarty
4. dankbar wdzięczny 12. geduldig cierpliwy
5. lustig wesoły 13. lebhaft żywotny
6. hilfsbereit pomocny 14. begabt zdolny
7. fleißig pilny 15. klug mądry
8. pünktlich punktualny 16. zufrieden zadowolony

 

 

Übung 2

freundlich-witzig-lieb-liebevoll-energisch-tapfer-ruhig-attraktiv-ernst-intelligent-schön-höflich-verantwortlich-zuverlässig

1. freundlich 8. attraktiv
2. witzig 9. ernst
3. lieb 10. intelligent
4. liebevoll 11. schön
5. energisch 12. höflich
6. tapfer 13. verantwortlich
7. ruhig 14. zuverlässig