LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 118. die Wahlen

Przedstawiamy dzisiaj słownictwo dotyczące wyborów. Często pomimo wykluczenia społecznego ze względu na niedyspozycyjności fizyczne, nasi podopieczni pozostają na bieżąco w świecie polityki, dzięki radiu, prasie i telewizji.

 

die Wahlen /di walen/ – wybory

freie Wahlen /fraje walen/ – wolne wybory

gleiche Wahlen /glajsie walen/ – równe wybory

geheime Wahlen /gehajme walen/ – tajne wybory

unmittelbare Wahlen /unmytelbare walen/ – bezpośrednie wybory

allgemeine Wahlen /algemajne walen/ – powszechne wybory

die Präsidentschaftswahl /di prezidentszaftswal/ – wybory prezydenckie

den Präsidenten wählen /dejn prezidenten walen/ – wybierać prezydenta

 

die Europawahl /di ojropawal/  – wybory do Paramentu Europejskiego

die Sejmwahl /di zejmwal/ – wybory do sejmu

die Senatwahl /di zenatwal/ – wybory do senatu

das Referendum /das referendum/ – referendum

die Wahlkampagne /di walkampanie/ – kampania wyborcza

der Wahlkampf /dea walkampf/ – walka wyborcza

der Wahlkandidat /dea walkandidat/ – kandydat (w wyborach)

kandidieren für… /kandidiren fya/ – kandydować na

um die Wähler kämpfen /um di welea kempfen/ – walczyć o wyborców

um Stimmen werben /um sztime weaben/ – ubiegać się o głosy

 

in den Umfragen vorne liegen /in dejn umfragen foane ligen/ – przodować w sondażach

der Wahlkreis /dea walkrajz/ – okręg wyborczy

die Wahlen abhalten /di walen abhalten/ – przeprowadzić wybory

Abgeordneten wählen /abgeordneten welen/ – wybierać posłów

Volksvertreter wählen /folksfeatretea welen/ – wybierać przedstawicieli narodu

der Wahltag /dea waltag/ – dzień wyborów

das Wahllokal /das wallokal/ – lokal wyborczy

der Wahlraum /dea walraum/ – lokal wyborczy

die Wahlkabine /di walkabine/ – kabina w lokalu wyborczym

die Wahlurne /di waluane/ – urna wyborcza

 

der Stimmzettel /dea sztimcetel/ – karta do głosowania

wahlberechtigte /walbereśtigte/ – osoba uprawniona do głosowania

zur Wahl gehen /cua wal gejen/ – iść do głosowania

die Wahlbeteiligung /di walbetajligung/ – udział w wyborach

eine niedrige Wahlbeteiligung /ajne nidrige walbetajligung/ – niska frekwencja wyborcza

eine hohe Wahlbeteiligung /ajne hoje walbetajligung/ – wysoka frekwencja wyborcza

der Wähler /dea welea/ – wyborca

die Wählerin /di welearin/ – wyborczyni

wählen /welen/ – wybierać

 

die Stimme abgeben /di sztime abgejben/ – oddać głos

stimmen für… /sztimen fya/ – głosować za…

sich der Stimme enthalten /zyś dea sztime anthalten/ – wstrzymać się od głosu

das Wahlergebnis /das waleagebnis/ – wynik wyborów

das Wahlresultat /das walrezultat/ – wynik wyborów

der Wahlsieg /dea walzig/ – zwycięstwo w wyborach

einen Wahlsieg erringen /ajnen walzig earingen/ – odnieść zwycięstwo

die Wahl gewinnen /di wal gewynen/ – wygrać wybory

die Wahl verlieren /di wal fealiren/ – przegrać wybory

die Wahlniederlage /di walnidealage/ – porażka wyborcza