LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 124. Lebensabschnitte (teil 2)

Konflikte und Probleme

W każdej rodzinie zdarzają się konflikty. Czasami jest to dobra okazja, aby wyjaśnić sobie nieporozumienia. Najważniejsze jest jednak, aby mimo różnicy zdań prowadziły one do rozmowy i pojednania. Dzisiaj przedstawiamy jak mówić o problemach rodzinnych i kłótniach po niemiecku.

 

im familiären Bereich /im familieren berajh/ – w gronie rodziny

unterschiedliche Meinungen haben /unterszislisie majnungen haben/ – mieć różne poglądy

anderer Meinung sein /anderer majnung zajn/ – być innego zdania

viel streiten /fil sztrajten/ – dużo się kłócić

sich wegen Kleinigkeiten streiten /zyś wejgen klajniśkajten sztajten/ – kłócić się o drobiazgi

sich beklagen wegen… /zyś beklaen wejgen/ – skarżyć się z powodu…

zu Generationskonfikten führen /cu generacjonskonflikten fyren/ – prowadzić do konfliktów pokoleniowych

es kommt zu Konflikten /es komt cu konflikten/ – dochodzi do konfliktów

es kommt wegen… zum Streit /es komt wejgen… cum sztajt/ – dochodzi do kłótni z powodu

Es gibt oft Streit um… /es gibt oft sztrajt um/ – Są częste kłótnie o…

 

steigende Ansprüche haben /sztajgende anszpryhe haben/ – mieć rosnące wymagania

sich nicht verstehen können /zyś nyśt feasztejen kynen/ – nie móc się zrozumieć

verschiedene Sprachen sprechen /feaszidene szprahen szpresien/ – mówić różnymi językami

mit den Eltern schlecht auskommen /myt dejn eltean szleśt auskomen/ – nie dogadywać się z rodzicami

sich nicht anpassen können /zyś nyśt anpasen kynen/ – nie potrafić się dopasować

sich gegen etwas auflehnen /zyś gejgen etfas auflenen/ – buntować się przeciw czemuś

die Pflichten vernachlässigen /di pflihten feanahlesigen/ – zaniedbywać obowiązki

 

kein Verständnis für… haben /kajn feasztendnis fya… haben/ – nie wykazywać zrozumienia dla…

eine andere Einstellung zu… haben /ajne andere ajnsztelung cu… haben/ – mieć inne nastawienie do…

die Freiheit einschränken /di frajhajt ajnszrenken/ – ograniczać wolność

jemanden wie ein kleines Kind behandeln /jemandejn wi ajn klajnes kynd behandeln/ – traktować kogoś jak małe dziecko

sich auf die Eltern verlassen können /zyś auf di eltean fealasen kynen/ – móc polegać na rodzicach

sich mit den Eltern gut verstehen /zyś myt dejn eltean gut feasztejen/ – rozumieć się z rodzicami

mit den Eltern klarkommen /myt dejn eltean klarkomen/ – dogadywać się z rodzicami

die Generationskluft überwinden /di generacjonskluft ybeawynden/ – pokonać przepaść między pokoleniami