LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 134. Landschaft

Ciepła pogoda służy wyjściom na zewnątrz i obcowaniu z przyrodą. Nieważne, czy to wyjście do parku, czy wyjazd w góry, każdemu przyda się mała odskocznia od czterech ścian.

 

der Bach /dea bah/ – strumień, potok

der Berg /dea beag/ – góra

der Boden /dea boden/ – ziemia, grunt

das Eis /das ajs/ – lód

die Erde /di eade/ – ziemia

der Felsen /dea felsen/ – skała

der Fluss /dea flus/ –  rzeka

das Gebiet /das gebit/ – obszar, teren

das Gebirge /das gebirge/ – góry

die Gegend /das gejgend/ – okolica

 

der Gipfel /dea gipfel/ – szczyt

die Golf /di golf/ – zatoka

die Halbinsel /di halbinzel/ – półwysep

die Heide /di hajde/ – wrzosowisko

das Hochland /das hohland/ – wyżyna

die Höhle /di hyle/ – jaskinia

der Hügel /dea hygel/ – pagórek

die Insel /di inzel/ – wyspa

die Küste /di kyste/ – wybrzeże

die Lage /di lage/ – położenie

 

das Land /das land/ – kraj

die Landschaft /di landszaft/ – krajobraz

das Meer /das mea/ – morze

der Meeresspiegel /dea meaesszpigel/ – poziom morza

das Moor /das moa/ – bagno

der Norden /dea noaden/ – północ

der Ort /dea ort/ – miejsce

der Osten /dea osten/ – wschód

der Ozean /dea ocean/ – ocean

der Pass /dea pas/ – przełęcz

 

die Quelle /di kłele/ – źródło

die Richtung /di riśtung/ – kierunek

die See /di zee/ – morze

die Seeplatte /di zeeplate/ – pojezierze

der Stausee /dea sztauzee/ – zbiornik retencyjny

der Stein /dea sztajn/ – kamień

der Strand /dea sztrand/ – plaża

der Süden /dea zyden/ – południe

der Teich /dea tajś/ – staw

das Tiefland /das tifland/ – wyżyna

 

das Ufer /das ufea/ – brzeg, wybrzeże

die Umgebung /di umebung/ – okolica, otoczenie

die Umwelt /di umwelt/ – środowisko

der Wald /dea wald/ – las

das Wasser /das wasea/ – woda

der Wasserfall /dea waseafal/ – wodospad

der Westen /dea westen/ – zachód

die Wiese /di wize/ – łąka

die Wüste /di wyste/ – pustynia