LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 143. Komputer

W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się komputerem jest bardzo ważna i przydatna. Często obsługa komputera jest konieczna do umówienia wizyty u specjalisty, zrobienia zakupów, czy porozumienia się z członkami rodziny z innego miejsca na świecie.
Przygotowaliśmy podstawowe słówka ze sprzętu komputerowego po niemiecku.

 

der PC – pecet

der Personalcomputer – komputer osobisty

das Notebook – notebook

die Hardware – sprzęt komputerowy

die Software – oprogramowanie

der Monitor – monitor

der Bildschirm – ekran

der Desktop – pulpit

die Tastatur – klawiatura

die Taste  – klawisz

 

eine Taste drücken – wcisnąć klawisz

die Leertaste – spacja

den Text eintippen  – wpisać tekst

die Maus – mysz

mit der Maus klicken – kliknąć myszką

der Cursor – kursor

der Mauszeiger  – kursor, wskaźnik myszy

der Lautsprecher – głośnik

das Mikrofon – mikrofon

 

der Drucker – drukarka

der Nadeldrucker – drukarka igłowa

der Laserdrucker  – drukarka laserowa

der Tintenstrahldrucker – drukarka atramentowa

ausdrucken – drukować

der Ausdruck – wydruk

Fotos drucken – drukować zdjęcia

der Toner – toner

der Scanner – skaner

(ein) scannen – zeskanować

 

der Laptop – laptop

das Modem – modem

das Internet – internet

die Datei – plik

der Dateiname – nazwa pliku

das Verzeichnis – folder

das Dokument – dokument