LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 149. Die Kunst des Gesprächs – 2

Niemcy cenią rozmówców, którzy potrafią wyrażać swoje własne zdanie na różne tematy. Dyskusja dla nich jest to wspaniała okazja, aby dowiedzieć się czegoś innego i poznać opinię drugiej strony, dlatego nie bójmy się rozmawiać! Dzisiaj przedstawiamy konstrukcje wyrażające własne zdanie i podkreślenie, że jest to nasza osobista opinia.

 

Ich glaube, dass… – Myślę, że…

Ich meine, dass… – Myślę, że…

Ich denke, dass… – Myślę, że…

Ich finde, dass… – Uważam, że…

Ich bin der Meinung, dass… – Jestem zdania, że…

Ich bin der Ansicht, dass… – Jestem zdania, że…

Ich bin der Auffassung, dass… – Jestem zdania, że…

Meiner Meinung nach… – Moim zdaniem…

Meiner Ansicht nach… – Moim zdaniem…

Meiner Auffassung, dass… – Moim zdaniem…

 

Ich persönlich denke, dass… – Osobiście myślę, że

Ich behaupte, dass… – Twierdzę, że…

Ich nehme, dass… – Przyjmuję/Zakładam, że…

Ich neige zu der Ansicht, dass… – Skłaniam się ku poglądowi, że…

Ich habe den Eindruck, dass… – Mam wrażenie, że…

Mir scheint, dass… – Wydaje mi się, że…

Mir scheint, als ob… – Wydaje mi się, jakby…

Es unterliegt keinem Zweifel, dass… – Nie ulega wątpliwości, że…

Ich bin überzeugt, dass… – Jestem przekonany, że…

Ich bin der (festen) Überzeugung, dass… – Mam (mocne) przekonanie, że…

 

Ich bin (absolut) sicher, dass… – Jestem (absolutnie) pewny, że…

Ich versichere dir, dass… – Zapewniam ciebie, że…

Ich habe darüber keine Meinung. – Nie mam na ten temat (żadnego) zdania.

Ich möchte betonen, dass… – Chciałbym podkreślić, że…

Meine Erfahrung zeigt, dass… – Moje doświadczenie pokazuje, że…

Ich habe selbst erlebt, dass… – Sam doświadczyłem/am, że…

Wie ich weiß, … – Jak wiem, …

Ich habe gehört, dass… – Słyszałem, że…

Ich würde sagen, dass… – Powiedziałbym/ałabym, że…

Ich sehe das so: … – Widzię to tak: …

 

Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. – To jest w każdym razie mój pogląd na to.

So sieht das aus meiner Sicht aus. – Tak wygląda to z mojego punktu widzenia.

So sehe ich das jedenfalls. – W każdym razie ja tak to widzę.

POWRÓT >>