LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 150. die Kunst des Gesprächs – 3

Kontynuując wyrażenia pomagające w porozumiewaniu się w codziennych rozmowach, dzisiaj przedstawiamy konstrukcje wyrażające zgodzenie się z naszym rozmówcą.   Das glaube ich auch. – Też tak sądzę. Das finde ich auch. – Też tak uważ...

Kontynuując wyrażenia pomagające w porozumiewaniu się w codziennych rozmowach, dzisiaj przedstawiamy konstrukcje wyrażające zgodzenie się z naszym rozmówcą.

 

Das glaube ich auch. – Też tak sądzę.

Das finde ich auch. – Też tak uważam.

Das meine ich auch. – Też tak mniemam.

Das denke ich auch. – Też tak myślę.

Ich bin völlig deiner Meinung. – Jestem zupełnie twojego zdania.

Ich bin ganz deiner Meinung. – Jestem całkowicie twojego zdania.

Ganz deiner Meinung. – Całkowicie się z tobą zgadzam.

Ich bin derselben Meinung. – Jestem tego samego zdania.

Ich bin genau der gleichen Meinung. – Jestem dokładnie tego samego zdania.

Ich bin auch der Meinung, dass… – Ja też jestem tego zdania, że…

 

Der Meinung bin ich auch. – Też jestem tego zdania.

Der Ansicht bin ich auch. – Też jestem tego zdania.

Der Auffassung bin ich auch. – Też jestem tego zdania.

Das scheint mir auch so. – Też mi się tak wydaje.

Ich sehe die Dinge genauso wie du. – Widzę te sprawy tak samo jak ty.

Das sehe ich auch so. – Też tak to widzę.

Das halte ich auch für richtig. – Też uważam to za właściwe.

Dem kann ich zustimmen. – Z tym mogę się zgodzić.

Du hast mich überzeugt. – Przekonałeś mnie.

Das überzeugt mich. – To mnie przekonuje.

 

Ganz recht! – Zupełnie słusznie!

Du hast Recht, weil… – Masz rację, ponieważ…

Ich glaube, du hast Recht. – Myślę, że masz rację.

Das stimmt. – Zgadza się.

Ja, das stimmt, denn… – Tak, to się zgadza, ponieważ…

Ich kann dir nur zustimmen. – W zupełności się z tobą zgadzam.

Ich verstehe, was du meinst. – Rozumiem, co masz na myśli.

Das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. – Mogę to potwierdzić także z mojeo doświadczenia.

 

Eben! – Właśnie!

Richtig! – Słusznie!

Sehr richtig! – Bardzo słusznie!

Genau! – Dokładnie!

Das ist (völlig) unbestritten. – To jest (całkowicie) bezsporne.

Ich glaube, wir sind uns jetzt einig. – Myślę, że teraz jesteśmy zgodni.

Ich bin zufrieden, dass wir uns in diesem Punkt einig sind. – Cieszę się, że się w tym punkcie zgadzamy.