LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 165. Das unpersőnliche Pronomen

Wiemy już, że zaimek es oznacza trzecią osobę liczby pojedynczej oraz zastępuje rzeczownik rodzaju nijakiego, np. Da steht ein Kind. Es weint. Ponadto może on pełnić dodatkowe funkcje i występować:

 • jako podmiot przy czasownikach wyrażających postrzeganie i uczucia, jeśli sprawca zdarzenia jest nieznany:

Es lärmt auf der Straβe. ( Słychać hałas na ulicy.)

Es wird mir schlecht. (Robi mi się niedobrze.)

Es freut mich, dass du hier bist. (Cieszy mnie, ze tutaj jesteś.)

 • przy czasownikach wyrażających zjawiska natury:

Es regnet den ganzen Tag. (Pada przez cały dzień.)

Es donnert in Wrocław. (Grzmi we Wrocławiu.)

Es wird dunkel. (Robi się ciemno.)

 • w następujących wyrażeniach i zwrotach:

Es geht mir gut.

Es gefällt mir in diesem Restaurant.

Es kommt auf das Wetter an. (To zależy od pogody.)

Es gibt in der Wohnung nur einen Balkon. (W mieszkaniu jest tylko jeden balkon.)

Worum geht es/ handelt es sich? (O co chodzi?)

Ich habe es eilig. (Spieszy mi się.)

 • w zdaniach w stronie biernej (tylko na początku zdania!)

Es wurde mir gesagt, dass man hier Blumen kaufen kann. (Powiedziano mi, ze można tu kupić kwiaty.)

Es wird hier bis in die Nacht gefeiert. (Tutaj świętuje się do nocy.)

 

WAŻNE! Po zaimku es czasownik może występować również w liczbie mnogiej, np.:

Es warten hier viele Leute auf das Konzert. (Dużo ludzi czeka tu na koncert.)

Es passieren zu viele Unfälle auf den Straβen. ( Na ulicach zdarza się za dużo wypadków.)

 

 

Űbung

Ergänze die Sätze mit dem unpersőnlichen Pronomen es ,wenn es notwendig ist.

Uzupełnij zdania zaimkiem nieosobowym es, jeśli jest to konieczne.

 

 1. Das freut ….. mich nicht.
 2. Wie geht ….. dir?
 3. Danke, bei mir ist …. alles in Ordnung.
 4. Wie gefällt ….. euch die Hauptstadt Polens?
 5. Mir wird …..  Ich mussz um Arzt gehen.
 6. Was ärgert …… deine Mutter?
 7. Es blitzt. Gleich wird ……
 8. Worum geht …… in diesem Spiel?
 9. Ich habe ….. eilig, mein Zug fährt in fünf Minuten ab.
 10. Den Schülern gefällt …. in der Schule nicht.

Antworten:

 1. es
 2. es
 3. es
 4. es
 5. es
 6. es