LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 193. ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Zaimki dzierżawcze sprawiają wiele trudności uczącym się, a to dlatego, że prawie każdy wygląda inaczej. Dziś się z nimi rozprawimy raz na zawsze.

Dlaczego warto znać zaimki dzierżawcze?
Ponieważ używamy ich do określenia przynależności.

Co warto o nich wiedzieć?
– Odpowiadają na pytania czyj? / czyja? / czyje?.
– W zdaniu zajmuje miejsce rodzajnika i nigdy nie występują one razem (tzn. przed rzeczownikiem znajduje się albo zaimek dzierżawczy albo rodzajnik).
– Odmieniają się przez przypadki – otrzymują określone końcówki, które są identyczne, jak te z odmiany rodzajnika określonego. Na całe szczęście w języku niemieckim istnieją tylko 4 przypadki (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ).

W dzisiejszym wpisie omówimy postawy związane z tym pojęciem gramatycznym.

Ważne!
W języku niemieckim każda osoba posiada swój zaimek i jest od odmieniony do rodzajników w następujący sposób:

 

osoba der die das die (PL)
ich

du
er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

mein

dein

sein

ihr

sein

unser

euer

ihr

Ihr

meine

deine

seine

ihre

seine

unsere

eure

ihre

Ihre

mein

dein

sein

ihr

sein

unser

euer

ihr

Ihr

meine

deine

seine

ihre

seine

unsere

eure

ihre

Ihre

 

Przykłady:
Ihre Augen sind schön. – Jej oczy są piękne.
Das ist dein Hund. – To jest twój pies.
Ich suche meine Brille. – Szukam moich okularów.
Das ist ihr Buch. – To jest jej książka.
Seine Freundin ist schön. – Jego przyjaciółka jest piękna.
Wo ist mein Kind? – Gdzie jest moje dziecko?
Ist das die Schwester deines Freundes? – Czy to jest siostra Twojego chłopaka?
Ich kenne euren Vater. – Znam waszego ojca.
Besucht ihr eure Großmutter? – Odwiedzacie waszą babcię?

Abyś mógł utrwalić zdobytą wiedzę, przygotowaliśmy 2 proste zadania.

Zad. 1.
Wybierz odpowiedni zaimek dzierżawczy. Zwróć uwagę na to, jaki rodzajnik ma rzeczownik.

1.
a) Gehen deine / dein Eltern dorthin?
b) Nein, meinen / meine Eltern gehen nicht dorthin.

2.
a) Brauchst du ihr / ihre Buch?
b) Ja, ich brauche ihr / ihrem Buch.

3.
a) Heiratest du meiner / meine Tochter?
b) Ja, ich heirate Ihrer / lhre Tochter.

4.
a) Arbeiten Ihre / ihren Eltern zusammen?
b) Nein, meine / mein Eltern arbeiten nicht zusammen.

5.
a) Ist das eure / eures Schwester?
b) Ja, das ist unsere / unseres Schwester.

Zad. 2.
Uzupełnij luki odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi.

Przykład: Das ist mein Tisch. (ich)

1. _______ Füße tun mir weh! (ich)
2. Das ist _______ Garten. (sie PL)
3. Das sind _______ Kinder. (er)
4. Hast du _______ Hände gewaschen? (du)
5. _______ Katze heißt Rudolf. (sie)
6. Ist das _______ Tasche? (du)
7. Das ist _______ Hund. (er)
8. _______ Tante hat angerufen. (du)
9. _______ Lieblingsfarbe ist gelb. (ich)
10. _______ Blume sind wunderschön. (sie)

 

 

Odpowiedzi:
Zad. 1.
1. a) deine b) meine
2. a) ihr b) ihr
3. a) meine b) lhre
4. a) Ihre b) meine
5. a) eure b) unsere

Zad. 2.
1. mein, 2. meine, 3. ihr, 4. seine, 5. deine, 6. deine, 7. sein, 8. deine, 9. meine, 10. ihre