LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 195. ZAIMKI DZIERŻAWCZE | ODMIANA PRZEZ PRZYPADKI

Zaimki dzierżawcze (mój, twój, jej, ich…) omówiliśmy już jakiś czas temu, więc pora na kontynuację tematu.  Tym razem umówimy sobie odmianę zaimków przez przypadki.


W języku niemieckim występują na szczęście tylko 4 przypadki: Nominativ (mianownik), Genitiv (dopełniacz), Dativ (celownik) oraz Akkusativ (biernik).


W języku polskim zmienia się nie tylko przypadek, ale także całe słowo (np. kot, kota, kotu). W języku niemieckim sam rzeczownik prawie w ogóle się nie zmienia tylko rodzajnik stojący przed nim.


Przypadekderdiedasdie (PL)
Nominativ

 

wer? was?
(kto? co?)

meinmeinemeinmeine
Genitiv

 

wessen?

(kogo? czego?)

meines+smeinermeines+smeiner
Dativ

 

wem?

(komu? czemu?)

meinemmeinermeinemmeinen+n
Akkusativ

 

wen? was?

(kogo? co?)

meinenmeinemeinmeine

Tipp!

Rzeczownik w przypadku „Dativ” oraz w liczbie mnogiej ZAWSZE otrzyma końcówkę „-n”.

Ich gebe die Geschenke meinen Kindern. – Daję prezenty moim dzieciom.
Er trifft sich mit seinen Freuden. – On spotyka się ze swoimi przyjaciółmi.


Rzeczowniki z rodzajnikiem „der” lub „das” w przypadku „Genitiv” oraz w liczbie pojedynczej otrzymują końcówkę „-s”.

Das ist Bleistift meines Bruders. – To jest ołówek mojego brata.

Dieses Auto ist meines Vaters. – Ten samochód jest mojego taty.
Jeżeli dany wyraz kończy się właśnie tą literą, to nie ma potrzeby jej dublować.


Jak najszybciej rozpoznać, który przypadek będzie obowiązywał?
To proste! Zadaj pytanie do czasownika.


Przykład:
To jest mój kot.
Pytanie: jest kto? co? (Nominativ) kot. Kot ma rodzajnik die, a więc mamy „meine”
Das ist meine Katze.

To jest długopis mojego taty.
długopis jest kogo? czego? (Genitiv) mojego taty. Tata ma rodzajnik „der”, a więc patrząc na tabelkę wychodzi nam „meines”. Na końcu rzeczownika dodajemy „-s”.
Das ist Kuli meines Vaters.


Widzę Twojego syna.
widzę kogo? co? (Akkusativ) twojego syna. Syn ma rodzajnik „der”, więc wychodzi nam „deinen”
Ich sehe deinen Sohn.
Aby utrwalić wiedzę, wykonaj 2 proste ćwiczenia. Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Zad.1.
Uzupełnij luki odpowiednimi zaimkami dzierżawczymi.

Przykład: Das ist mein Tisch. (ich)

 1. _______ Tante hat angerufen. (du)
 2. _______ Lieblingsfarbe ist gelb. (ich)
 3. _______ Blume sind wunderschön. (sie)
 4. Das sind _______ Kinder. (er)
 5. Hast du _______ Hände gewaschen? (du)
 6. _______ Katze heißt Koko. (sie)
 7. Das ist _______ Schwester. (ihr)
 8. Ich mache _______ Zimmer sauber. (ich)

Zad. 2.

Ułóż zdania z podanych wyrazów.

Przykład: (ich) Kinder – im Garten – spielen

Meine Kinder spielen im Garten.

 1. Klaus – (er) die Geburtstagsparty – organisieren

_____________________________________________________________________________________

 1. (wir) Oma – in der Bibliothek – und – arbeiten – viele Bücher – lesen

_____________________________________________________________________________________

 1. Beate – den Apparat – haben – fotografieren – und – (sie) Eltern

_____________________________________________________________________________________

 1. beim Einkaufen – ich – (ich) Mutter – helfen

_____________________________________________________________________________________

5. auf der Post – (er) Mutter – arbeiten
_____________________________________________________________________________________

Odpowiedzi:


Zad. 1.
1. Meine, 2. Meine, 3. Ihre, 4. seine, 5. deine, 6. Ihre, 7. eure, 8. mein

Zad. 2.
1. Klaus organisiert seine Geburtstagsparty.
2. Unsere Oma arbeitet in der Bibliothek und liest viele Bücher.
3. Beate hat den Apparat und fotografiert ihre Eltern.
4. Ich helfe meiner Mutter beim Einkaufen.
5. Seine Mutter arbeitet auf der Post.

Chcesz wykorzystać znajomość języka niemieckiego w praktyce? Sprawdź nasze najnowsze oferty pracy!