LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 89. MACHEN

Czasownik „machen” jest bardzo popularnym czasownikiem w języku niemieckim. Podstawowym znaczeniem  „machen” jest „robić”. Jest czasownikiem regularny lub tzn. „słabym”, czyli takim, który  charakteryzuje się dużą regularnością w tworzeniu form czasów przeszłym.

Odmiana

Präsens (Czas teraźniejszy)
ich mache /mahe/ wir machen /mahen/
du machst /mahst/ ihr macht /maht/
er/sie/es macht /maht/ sie/Sie machen /mahen/

Sie macht eine Suppe zum Mittag. – Ona robi zupę na obiad.

Wir machen Ordnung. – Robimy porządek

 

Präteritum (Przeszły prosty)
ich machte /mahte/ wir machten /mahten/
du machtest /mahtest/ ihr machtet /mahtet/
er/sie/es machte /mahte/ sie/Sie machten /mahten/

 

Sie machte die Tür immer zu. – Ona zawsze zamykała drzwi.

Ich machte die Hausaufgabe.  – Zrobiłem/zrobiłam zadanie domowe.

 

 Perfekt (Przeszły)
ich habe gemacht /habe gemaht/ wir haben gemacht /haben gemaht/
du hast gemacht /hast gemaht/ ihr habt gemacht /habt gemaht/
er/sie/es hat gemacht /hat gemaht/ sie/Sie haben gemacht /haben gemaht/

 

Was hast du schon gemacht? – Co już zrobiłeś?

Er hat mir Platz gemacht. – On mi ustąpił miejsca.

 

 Futur I (Przyszły)
ich werde machen /werde mahen/ wir werden machen /werden mahen/
du wirst machen /wyrst mahen/ ihr werdet machen /werdet mahen/
er/sie/es wird machen /wyrd mahen/ sie/Sie werden machen /werden mahen/

 

Was werden Sie am Freitag machen? – Co będzie pan/i robić w piątek?

Am Nachmittag werden wir Einkäufe machen. – Po południu zrobimy zakupy.

 

Czasowniki pokrewne:

abmachen – usuwać coś, uzgadniać

anmachen – włączać, przymocować

aufmachen – otwierac, zakładać

ausmachen – wyłączać, uzgadniać z kimś

bereitmachen – przygotowywać

d(a)ranmachen – zabierać się do czegoś

einmachen – wekować

festmachen – przymocowywać coś, cumować

freimachen – rozbierać się

heranmachen – dobierać się do czegoś

losmachen – odwiązywać, uwalniać, urywać

mitmachen – brać udział, robić coś z kimś

nachmachen – naśladować kogoś

vermachen – zapisywać coś komuś

vormachen – usuwać, wychodzić

wegmachen – usuwać, wychodzić

weitermachen – pracować dalej

zumachen – zamykać, likwidować

zurechtmachen – szykować, słać

 

Proszę zauważyć, że w języku polskim jest mnóstwo „precyzyjnych” czasowników do opisywania danych czynności, a w języku niemieckim mnóstwo czynności można wyrazić właśnie samym „machen” z odpowiednim logicznym dodatkiem. Poniżej przedstawiamy wiele popularnych fraz składniowych z czasownikiem „machen”, np.:

alt machen /alt mahen/ – postarzać

arm machen /arm mahen/ – rujnować

aufmerksam machen /aufmerkzam mahen/ – zwrócić czyjąś uwagę na coś

bekannt machen /bekant mahen/ – obwieszczać, rozgłaszać

bereit machen /berajt mahen/ – przygotować

besser machen /beser mahen/ – poprawiać, robić lepiej

bewusst machen /bewust mahen/ – uprzytomnić, uzmysławiać, uświadomić

billig machen /biliś mahen/ – uczynić tańszym

deutlich machen /dojtliś mahen/ – wyjaśniać

dicht machen /diht mahen/ – uszczelniać, zamykać

dick machen /dik mahen/ – tuczyć, pogrubiać

eng machen /eng mahen/ – zwęzić

fein machen /fajn mahen/ – wystroić się

fertig machen /fertiś mahen/ – kończyć, zbierać się, wykańczać, „załatwić“ kogoś (zamordować)

frisch machen /frysz mahen/ – odświeżać

ganz machen /ganc mahen/ – składać

gerade machen /gerade mahen/ – (wy)prostować

gesund machen /gezund mahen/ – przysparzać zdrowia

glatt machen /glat mahen/ – wygładzać

hart machen /hart mahen/ – utwardzać

heil machen /hajl mahen/ – reperować

heiß machen /hajs mahen/ – podgrzewać

hell machen /hel mahen/ – rozjaśniać

kaputt machen /kaput mahen/ – psuć

klar machen /klar mahen/ – tłumaczyć komuś, klarować, uświadamiać

klein machen /klajn mahen/ – tępić, rozmieniać na drobne, siekać, drobno kroić, zmniejszać

krank machen /krank mahen/ – wpędzać kogoś w chorobę, doprowadzać kogoś do szału

krumm machen /krum mahen/ – zaginać

kurz machen /kurc mahen/ – straszczać się, nie rozwodzić się (nad czymś)

leer machen /lea mahen/ – opróżniać

leicht machen /lajśt mahen/ – ułatwiać

möglich machen /mygliś mahen/ – umożliwiać

munter machen /munter mahen/ – orzeźwiać

nass machen /nas mahen/ – moczyć

publik machen /publik mahen/ – upubliczniać

rückgängig machen /rykgengiś mahen/ – cofać

satt machen /zat mahen/ – nasycić

sauber machen /zauber mahen/ – czyścić

scharf machen /szarf mahen/ – ostrzyć

schlank machen /szlank mahen/ – wyszczuplać

schnell machen /sznel mahen/ – robić coś w biegu, spieszyć się

schön machen /szyn mahen/ – upiększać (się)

schwer machen /szfer mahen/ – utrudniać

sicher machen /zysier mahen/ – czynić bezpiecznym

Spaß machen /szpas mahen/ – sprawiać przyjemność, bawić, żartować

stark machen /sztark mahen/ – umacniać

traurig machen /trauriś mahen/ – zasmucać

unmöglich machen /unmygliś mahen/ – uniemożliwiać

verantwortlich machen /ferantfortliś mahen/ – obarczać kogoś odpowiedzialnością, pociągać kogoś do odpowiedzialności

verständlich machen /fersztendliś mahen/ – wytłumaczyć

wahr machen /war mahen/ – urzeczywistniać coś, spełniać coś

warm machen /warm mahen/ – grzać

weich machen /wajh mahen/ – zmiękczać

wütend machen /wytend mahen/ – rozzłościć

zart machen /cart mahen/ – uczynić delikatnym