LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 90. KEIN

Zaimek kein /kajn/ (pl. żaden) zaprzecza całą część zdania. Występuje przed rzeczownikiem z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika, np.

 • In diesem Jahr habe ich keinenW tym roku nie mam urlopu.
 • Sie versteht doch kein Wort Englisch. – Ona przecież nie rozumie ani słowa po angielsku.
 • Ich habe keine Ahnung, wo das ist. – Nie mam pojęcia, gdzie to jest.
 • Hat Karsten wirklich keine Freunde? – Czy Karsten naprawdę nie ma przyjaciół?

Kein przeważnie nie tłumaczymy jako żaden, lecz jako słówko przeczące.

Zaimek kein /kajn/ odmienia się jak rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej i rodzajnik określony w liczbie mnogiej.

  Maskulinum Femininum Nautrum Plural
Nominative kein  Hund keine Lehrerin kein  Mädchen keine Katzen
Genitiv keines Hundes keiner Lehrerin keines Mädchens keiner Katzen
Dativ keinem Hund keiner Lehrerin keinem Mädchen keinen Katzen
Akkusativ keinen Hund keine Lehrerin keinen Mädchen keine Katzen

 

Übung 1

Wybierz i wpisz zaimek kein w odpowiedniej formie.

 1. Frau Meier hat drei Kinder. Sie hat aber aber _keinen_ Mann
 2. kein
 3. keinen
 4. keinem
 5. – Wie viele Söhne hat Herr Stöbe?
 • Er hat doch _________ Sohn
 1. keinen
 2. keinem
 3. keiner
 4. – Hast du Großeltern, Thomas?
 • Nein, ich habe ________ Großeltern nicht mehr.
 1. kein
 2. keinen
 3. keine
 4. Mein Vater ist ________ Lehrer. Er ist Ingenieur.
 5. keiner
 6. kein
 7. keinem
 8. ________ Junge aus der Klasse möchte Model werden.
 9. Kein
 10. Keiner
 11. Keinen
 12. Sie ist ­­­­­_______ Mädchen mehr. Sie ist schon eine junge Frau.
 13. keine
 14. keiner
 15. kein

Übung 2

Odpowiedz przecząco na pytania, uzywając zaimka kein w odpowiedniej formie.

 1. Hast du Kinder?

Nein, Ich habe keine Kinder.

 1. Hat Uwe einen Bruder?

_________________________

 1. Hast du eine Schwester?

_________________________

 1. Ist das ein Hund?

_________________________

 1. Wohnst du bei Bekannten?

_________________________

 1. Hast du Hobbys?

_________________________

 1. Hat Claudia einen Computer?

_________________________

 1. Kaufst du Max eine Kamera?

_________________________

 1. Hast du jetzt Urlaub?

_________________________

 1. Ist das ein Wörterbuch?

_________________________

 1. Brauchst du ein Auto?

_________________________

 

Lösungen

Übung 1

 1. – Wie viele Söhne hat Herr Stöbe? (Ilu synów ma pan Stöbe?)
 • Er hat doch _keinen_ Sohn (On nie ma przecież (żadnego) syna.)
 1. keinen
 2. keinem
 3. keiner
 4. – Hast du Großeltern, Thomas? (Thomas, masz dziadków?)
 • Nein, ich habe __keine__ Großeltern nicht mehr. (Nie, nie mam już (żadnych) dziadkow.)
 1. kein
 2. keinen
 3. keine
 4. Mein Vater ist __kein__ Er ist Ingenieur. (Mój ojciec nie jest (żadnym) nauczycielem. Jest inżynierem.)
 5. keiner
 6. kein
 7. keinem
 8. __Kein__ Junge aus der Klasse möchte Model werden. (Żaden chłopak z tej klasy nie chce zostać modelem.)
 9. Kein
 10. Keiner
 11. Keinen
 12. Sie ist ­­­­­__kein__ Mädchen mehr. Sie ist schon eine junge Frau. (Ona już nie jest (żadną) dziewczynką. Ona jest już młodą kobietą.)
 13. keine
 14. keiner
 15. kein

Übung 2

 1. Hat Uwe einen Bruder? (Czy Uwe ma brata?)

__Nein, Uwe hat keinen Bruder.___(Nie, Uwe nie ma (żadnego) brata.)

 1. Hast du eine Schwester? (Czy masz siostrę?)

__Nein, ich habe keine Schwester.___ (Nie, nie mam (żadnej) siostry.)

 1. Ist das ein Hund? (Czy to pies?)

__Nein, das ist kein Hund._______(Nie, to nie jest (żaden) pies.)

 1. Wohnst du bei Bekannten? (Mieszkasz u znajomych?)

__Nein, ich wohne bei keinen Bekannten.__ (Nie, nie mieszkam u (żadnych) znajomych.)

 1. Hast du Hobbys? (Masz jakieś hobby?)

__Nein, ich habe keine Hobby.____(Nie, nie mam (żadnego) hobby.)

 1. Hat Claudia einen Computer? (Czy Claudia ma komputer?)

__Nein, Claudia hat keinen Computer._(Nie, Claudia nie ma (żadnego) komputera.)

 1. Kaufst du Max eine Kamera? (Kupujesz Maxowi kamerę?)

__Nein, ich kaufe Max keine Kamera.__ (Nie, nie kupuję Maxowi (żadnej) kamery.)

 1. Hast du jetzt Urlaub? (Masz teraz urlop?)

__Nein, ich habe jetzt keinen Urlaub.__ (Nie, nie ma teraz (żadnego) urlopu.)

 1. Ist das ein Wörterbuch? (Czy to jest słownik?)

__Nein, das ist kein Wörterbuch.____ (Nie, to nie jest (żaden) słownik.)

 1. Brauchst du ein Auto? (Potrzebujesz samochód?)

__Nein, ich brauche kein Auto._____ (Nie, nie potrzebuję (żadnego) samochodu.)