LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 175. OCHRONA OCEANÓW

8 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Oceanów (Welttag der Ozeane), który oficjalnie został ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. To dzień, w którym zwraca się uwagę nie tylko na piękno podwodnego świata, ale także problemy mu doskwierające, chociażby na liczne zanieczyszczenia plastikiem. Kondycja naszej planety powinna mieć znaczenie dla każdego człowieka i każdy powinien troszczyć się o to wspólne dobro. Chcielibyśmy, abyś potrafił się wypowiedzieć w języku niemieckim również na tak istotny temat, jakim jest ekologia, dlatego dzisiejszej lekcji poznasz niezbędne słownictwo oraz będziesz mógł je utrwalić za pomocą krótkich ćwiczeń.

 • uratować planetę – den Planeten retten
 • zmiana klimatu – der Klimawandel
 • dbać o środowisko – um die Umwelt sorgen
 • zanieczyszczenie powietrza – die Luftverunreinigung
 • zanieczyszczenie środowiska – die Umweltverschmutzung
 • zanieczyszczenie wody – die Wasserverunreinigung
 • butelka jednorazowego użytku – die Einwegflasche (-n)
 • butelka wielokrotnego użytku – die Mehrwegflasche (-n)
 • efekt cieplarniany – der Treibhauseffekt
 • ekologia – die Ökologie
 • ekologiczny – ökologisch
 • szkodliwy dla środowiska – umweltschädlich
 • obciążenie środowiska – die Umweltbelastung
 • obumieranie lasów – die Waldsterben
 • ochrona środowiska – die Umweltschutz
 • odpady organiczne – organische Abfälle
 • przeciwdziałać – entgegenwirken
 • przerobić na kompost – zu Kompost verarbeiten
 • przyjazny dla środowiska – umweltfreundlich
 • segregacja śmieci – die Mülltrennung
 • torebka plastikowa – die Plastiktüte
 • trujący – giftig
 • wycinać las – abholzen
 • wymierać – aussterben
 • utylizować – entsorgen
 • zanieczyszczać – verunreinigen
 • zbierać makulaturę – das Altpapier sammeln
 • oszczędzać wodę – Wasser sparen
 • oszczędzać prąd – Strom sparen

Zad. 1.
Połącz zwroty w pary.

1. zanieczyszczenie powietrza
2. zanieczyszczać3. przeciwdziałać

4. segregacja śmieci

5. przyjazny dla środowiska

6. zanieczyszczenie powietrza
7. torebka plastikowa

8. zbierać makulaturę

a. die Plastiktüte
b. entgegenwirken
c. die Luftverschmutzung
d. die Mülltrennung
e. umweltfreundlich
f. das Altpapier sammeln
g. die Luftverunreinigung
h. verunreinigen

Zad. 2.
Odpowiedzi:
Zad.1.
1. zanieczyszczenie powietrza – die Luftverschmutzung, 2. zanieczyszczać – verunreinigen, 3. przeciwdziałać – entgegenwirken, 4. segregacja śmieci – die Mülltrennung, 5. przyjazny dla środowiska – umweltfreundlich, 6. zanieczyszczenie powietrza – die Luftverunreinigung, 7. torebka plastikowa – die Plastiktüte, 8. zbierać makulaturę – das Altpapier sammeln

Zad. 2.
Uzupełnij brakujące litery w wyrazach oraz podaj ich polskie tłumaczenie.

 1. die Was__erveru__rein__gung – __________________________
 2. __kol_gi__ch – __________________________
 3. um__elt__ch__dlich – __________________________
 4. entg__gen__ir__en – __________________________
 5. u__weltfr__undl__ch – __________________________
  6. die Mü__ltr__nnu__ng – __________________________
 6. die Pl__st__kt__te – __________________________
 7. ent__ __rgen – __________________________
  9. v__run__eini__en –__________________________
  10. der __lim__wandel – __________________________
 8. die Wasserverunreinigung, 2. ökologisch – ekologiczny, 3. umweltschädlich – szkodliwy dla środowiska, 4. entgegenwirken – przeciwdziałać, 5. umweltfreundlich – przyjazny dla środowiska, 6. die Mülltrennung – segregacja śmieci, 7. die Plastiktüte – torebka plastikowa, 8. entsorgen – utylizować, 9. verunreinigen – zanieczyszczać, 10. der Klimawandel – zmiana klimatu