LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 173. DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi znany również jako Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne święto obchodzone w celu rozszerzania świadomości ekologicznej oraz promowania ochrony środowiska. Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.  Z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie lekcję dotyczącą ochrony środowiska, w której utrwalisz również słownictwo.

die Ökologie – ekologie
ökologisch – ekologiczny
die Erde – ziemia
die Natur schützen – chronić naturę / przyrodę

der Umweltschutz – ochrona środowiska
umweltfreundlich – przyjazdny dla środowiska
die Umweltverschmutzung – zanieczyszczenie środowiska
die Wasserverschmutzung – zanieczyszczenie wody
die Luftverschmutzung – zanieczyszczenie powietrze

die Einwegflasche – butelka jednorazowego użytku

die Mehrwegflasche – butelka wielokrotnego użytku
wiederverwendbare Verpackungen – opakowania wielokrotnego użytku

der saure Regen – kwaśny deszcz

das Altpapier – makulatura

der Staub – pył, kurz

der Müll – śmieci

die Mülltrennung – segregacja śmieci

sortieren – sortować

das Abgas (-e) – spaliny
die Abgase erzeugen – wytwarzać spaliny
der Schadstoff – szkodliwa substancja
der Smog – smog

die Plastiktüte (-n) – torebka plastikowa

giftig – trujący

entsorgen – utylizować

abholzen – wycinać las

aussterben – wymierać

gefährden – zagrażać

verunreinigen – zanieczyszczać
Wasser / Strom / Energie sparen – oszczędzać wodę / prąd / energię
Wasser / Strom / Energie verbrauchen – zużywać wodę / prąd / energię

 

Zad. 1. Połącz wyrazy w pary.

1. das Abgas
2. die Erde
3. die Plastiktüte
4. die Mehrwegflasche
5. der Staub
6. der Müll
7. die Einwegflasche
8. der Schadstoff
9. der Umweltschutz
10. die Luftverschmutzung
a. zanieczyszczenie powietrze
b. śmieci
c. szkodliwa substancja
d. torebka plastikowa
e. spaliny
f. butelka wielokrotnego użytku
g. ochrona środowiska
h. ziemia
i. pył, kurz
j. butelka jednorazowego użytku

Zad. 2. Zaznacz, co ma pozytywny (positiv) wpływ na środowisko, a co negatywny (negativ).

1. die Natur schützen                                                                    positiv / negativ
2. die Abgase erzeugen                                                                positiv / negativ
3. zu viel Wasser verbrauchen                                                  positiv / negativ
4. umweltfreundlich leben                                                         positiv / negativ
5. den Müll trennen                                                                      positiv / negativ
6. wiederverwendbare Verpackungen benutzen              positiv / negativ
7. Strom nicht sparen                                                                   positiv / negativ
8. Natur verschmutzen                                                                positiv / negativ
Zad. 3. Uzupełnij luki podanymi wyrazami.

1. Die Abgase _____________ die Luft.
2. Jeder Mensch sollte Müll _____________.
3. Um Wasser zu sparen, kann man die Dusche _____________.
4. Wenn wir den Verbrauch von Plastik reduzieren wollen, sollten wir _____________ Produkte verwenden.
5. Um Strom zu _____________, kann man das Licht ausschalten, wenn man den Raum verlässt.
Odpowiedzi:
Zad. 1.
1. das Abgas – spaliny, 2. die Erde – ziemia, 3. die Plastiktüte – torebka plastikowa, 4. die Mehrwegflasche – butelka wielokrotnego użytku, 5. der Staub – pył, kurz, 6. der Müll – śmieci, 7. die Einwegflasche – butelka jednorazowego użytku, 8. der Schadstoff – szkodliwa substancja, 9. der Umweltschutz – ochrona środowiska,
10. die Luftverschmutzung – zanieczyszczenie powietrze

Zad. 2.
1. positiv, 2. negativ, 3.  negativ, 4. positiv, 5. positiv, 6. positiv, 7. falsch, 8. negativ

Zad. 3.
1. verschmutzen, 2. sortieren, 3. nehmen, 4. wiederverwendbare, 5. sparen