Polacy w Niemczech

Polacy w Niemczech

Polacy w Niemczech od lat stanowią bardzo dużą społeczność. Mowa tutaj zarówno o naszych rodakach, które ojczyznę Jana Gutenberga (wynalazcę druku) traktują jako miejsce do pracy sezonowej,

ale również do codziennego życia. Warto także zwrócić uwagę na rys historyczny polskiej społeczności w Niemczech. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt kilkusetletniego sąsiedztwa między naszymi krajami, to o polskiej mniejszości możemy śmiało powiedzieć, że istnieje tam praktycznie od zawsze. Od drugiej połowy XX wieku, kiedy pojawiło się pojęcie “żelazna kurtyna”, dzielące Europę na dwa przeciwstawne sobie bloki, ukształtowały się dwa państwa niemieckie (komunistyczne NRD i kapitalistyczne RFN). W tym drugim nastąpił od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku napływ Polaków i osób o polskich korzeniach. Polacy w Niemczech bardzo dali o sobie znać, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, podczas piłkarskich mistrzostw świata w 1974 roku. Jak wiadomo, był to okres świetności naszego rodzimego futbolu i określenie “orły Górskiego” jest zapewne wszystkim znane. Na meczach, w których grała polska reprezentacja, na trybunach dopingowała liczna grupa polskich kibiców. Trzeba wiedzieć, że w przeważającej większości była to właśnie Polonia niemiecka. Wydarzenia z lat 80. w Polsce także przyczyniły się do tego, że wielu Polaków wyemigrowało do RFN. Przełom natomiast nastąpił w momencie upadku muru berlińskiego i późniejszego zjednoczenia Niemiec. Przemiany polityczno-gospodarczo-społeczne były wówczas w całej Europie Środkowej. Dla Polaków oznaczało przede wszystkim większą swobodę w wyjazdach zagranicznych. To także przyczyniło się do liczniejszej populacji polskiej w Niemczech. Wejście Polski do Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz koniec okresu przejściowego na stałą pracę spowodowały, że obecnie Polacy w Niemczech stanowią jedną z największych mniejszości. W każdym landzie można spotkać zrzeszenia polonijne, które sprawnie funkcjonują. Status ich działania jest różnoraki. Spotkać możemy organizacje: kulturalne, gospodarcze, wyznaniowe, naukowe, sportowe oraz poświęcone konkretnym zainteresowaniom. Oprócz Polaków, którzy są w kraju nad Renem, stale jest też wielu rodaków przebywających w ramach pracy sezonowej. Najwięcej jest osób podejmujących taką pracę przy zbiorach warzyw i owoców, opiece nad starszymi osobami czy też przy pracach porządkowych.