LEKCJA 30. Stopniowanie przysłówków – die Steigerung der Adverbien

Zabieramy się za gramatykę! Dzisiaj lekcja dotycząca stopniowania przysłówków, a w przyszłym tygodniu stopniowanie przymiotników. Powodzenia!

LEKCJA 30.

Stopniowanie przysłówków – die Steigerung der Adverbien


W języku niemieckim możliwość stopniowania wykazują jedynie przysłówki utworzone od przymiotników, a także niektóre przysłówki właściwe sposobu i czasu.Podobnie jak w przypadku przymiotników, stopniowanie przysłówków może przebiegać regularnie lub nieregularnie.

Stopniowanie regularne

W stopniu wyższym przysłówki otrzymują końcówkę -er, a w stopniu najwyższym przedimek am i końcówkę -(e)sten.

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

schnell (szybko) schneller (szybciej) am schnellsten (najszybciej)
weit (daleko) witer (dalej) am weitesten (najdalej)
kalt (zimno) kälter (zimniej) am kältesten (najzimniej)
kurz (krótko) kürzer (krócej) am kürzesten (najkrócej)
ruhig (spokojnie) ruhiger (spokojniej) am ruhigsten (najspokojniej
wenig (mało) weniger (mniej) am wenigsten (najmniej)
bequem (wygodnie) bequemer (wygodniej) am bequemsten(najwygodniej)
stark (mocno) stärker (mocniej) am stärksten (najmocniej)
schlecht (źle) schlechter (gorzej) am schlechtesten (najgorzej)
langsam (wolno) langsamer (wolniej) am langsamsten (najwolniej)

 

 

Stopniowanie nieregularne

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

bald (niedługo) eher (wcześniej) am ehesten (najwcześniej)
oft (często) öfter/häufiger (częściej) am häufigsten (najczęściej)
gut (dobrze) besser (lepiej) am besten (najlepiej)
viel (dużo) mehr (więcej) am meisten (najwięcej)
gern (chętnie) lieber (chętniej) am liebsten (najchętniej)
wenig (mało) weniger (mniej) am wenigsten (najmniej)

 

Czas na przysłowia:

Die neue Maschine funktioniert besser als die alte  – Nowa maszyna działa lepiej niż stara.

Wersja do druku Lekcja 30 Stopniowanie przysłówków lub wersja PDF Lekcja 30 Stopniowanie przysłówków