Higiena w pracy opiekuna

Dla opiekunek i opiekunów pomaganie osobom starszym w utrzymaniu higieny osobistej jest codziennością. Pomoc polega nie tylko na myciu czy czesaniu, ale również na dbaniu o sferę psychiczną podopiecznego.

Komfort fizyczny przekłada się na komfort psychiczny. Bardzo ważne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Sfera fizyczna

Każdy Opiekun i Opiekunka osób starszych w Niemczech przed wyjazdem zostanie poinformowany/a o sytuacji zdrowotnej swojego pacjenta oraz o tym, jakie będą warunki pracy. Istotne jest to, by rodzina podopiecznego zapewniła podstawowe środki potrzebne do utrzymania higieny. Wszystkie czynności związane z kontaktem z ciałem czy płynami ustrojowymi seniora, trzeba wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności (kąpanie, kremowanie, zmiana pampersów). Są tu niezbędne przede wszystkim rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji rąk.

Ważne jest, by odróżnić czynności medyczne od tych, które można wykonać samemu. Nawet, jeśli posiada się doświadczenie w pracy jako pielęgniarka lub pielęgniarz w Polsce, za granicą te uprawnienia tracą ważność. W związku z tym, takie czynności jak: zmiany opatrunków, podawanie zastrzyków (np. z insuliny) należy pozostawić lekarzom i innym niemieckim służbom medycznym.

 

Sfera psychiczna

Z każdym miesiącem starsi ludzie stają się mniej samodzielni. Świadomość, że codzienne, z pozoru proste czynności z zakresu higieny osobistej (jak mycie zębów czy czesanie), stają się dla nich coraz trudniejsze, jest dla nich krępująca. Taki stan rzeczy może prowadzić do frustracji i spowodować niechęć do dbania o ich higienę przez inną osobę. Aby uniknąć tego problemu, należy starać się dbać o dobre samopoczucie podopiecznego i ułatwić mu odnalezienie się w tej sytuacji. Jednym ze sposobów jest zaplanowanie codziennych praktyk pielęgnacyjnych. Określona codzienna rutyna powinna zawierać zakres podstawowych czynności. Dobrze jest też uprzedzać seniora o tym, co za chwilę zamierzamy zrobić, żeby wiedział czego się spodziewać – dzięki temu zbudujemy wzajemne zaufanie, a podopieczny się uspokoi. Można też próbować zachęcać go, by sam wykonywał czynności związane z higieną osobistą – nawet proste zabiegi mogą zbudować w nim małe poczucie niezależności.

Na koniec warto wspomnieć, że dobrze zaplanowana i prowadzona rutyna zabiegów pielęgnacyjnych może pomóc w diagnozie jakichkolwiek zmian skórnych.

Stosowanie się do zasad higieny pracy zapewni bezpieczeństwo zarówno opiekunom, jak im podopiecznym, a dodatkową zaletą jest to, że podstawy pielęgnacji prowadzone w odpowiedni sposób pozwalają stworzyć więź między seniorem a opiekunem. Warto więc poświęcić im więcej uwagi.