Lekcja 10: Uczymy się liczyć!

Po kuchennych przygodach, czas na równie praktyczną lekcję. Zapraszamy do wspólnego liczenia i poznawania liczebników. Tylko pierwsze trzy są nieregularne. Następne tworzy się przez dodanie końcówki „te”. Powodzenia!

LEKCJA 10
Die Zahlen- liczby

Liczebniki od 1 do 100:
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig
40 – vierzig
41 – einundvierzig
42 – zweiundvierzig
43 – dreiundvierzig
44 – vierundvierzig
45 – fünfundvierzig
46 – sechsundvierzig
47 – siebenundvierzig
48 – achtundvierzig
49 – neunundvierzig
50 – fünfzig
51 – einundfünfzig
52 – zweiundfünfzig
53 – dreiundfünfzig
54 – vierundfünfzig
55 – fünfundfünfzig
56 – sechsundfünfzig
57 – siebenundfünfzig
58 – achtundfünfzig
59 – neunundfünfzig
60 – sechzig
61 – einundsechzig
62 – zweiundsechzig
63 – dreiundsechzig
64 – vierundsechzig
65 – fünfundsechzig
66 – sechsundsechzig
67 – siebenundsechzig
68 – achtundsechzig
69 – neunundsechzig
70 – siebzig
71 – einundsiebzig
72 – zweiundsiebzig
73 – dreiundsiebzig
74 – vierundsiebzig
75 – fünfundsiebzig
76 – sechsundsiebzig
77 – siebenundsiebzig
78 – achtundsiebzig
79 – neunundsiebzig
80 – achtzig
81 – einundachtzig
82 – zweiundachtzig
83 – dreiundachtzig
84 – vierundachtzig
85 – fünfundachtzig
86 – sechsundachtzig
87 – siebenundachtzig
88 – achtundachtzig
89 – neunundachtzig
90 – neunzig
91 – einundneunzig
92 – zweiundneunzig
93 – dreiundneunzig
94 – vierundneunzig
95 – fünfundneunzig
96 – sechsundneunzig
97 – siebenundneunzig
98 – achtundneunzig
99 – neunundneunzig
100 – hundert

 

Najważniejsze jest, aby zapamiętać pierwsze dwanaście, a potem tworzy się je według wzoru:

  • 8„zehn” na końcu oznacza „nastki” np. achtzehn – osiemnaście, bo acht to osiem
  • „zig” na końcu oznacza dziesiątki np. neunzig – dziewięćdziesiąt, bo neun to dziewięć
  • kiedy chcemy dodać jedności, używamy słówka „und” np. achtundneunzig – dziewięćdziesiąt osiem.

Liczebniki porządkowe:
1- der erste – pierwszy
2- der zweite – drugi
3- der dritte – trzeci

Pierwsze trzy są nieregularne. Następne tworzy się przez dodanie końcówki „te”
4- der vierte
5- der fünfte
6- der sechste
7- der siebte
8- der achte
9- der neunte
10- der zehnte
11- der elfte
12- der zwölfte
13- der dreizehnte
14- der vierzehnte
15- der fünfzehnte
16- der sechzehnte
17- der siebzehnte
18- der achtzehnte
19- der neunzehnte

A dalej poprzez dodanie końcówki „ste”:
20 – der zwanzigste
21 – der einundzwanzigste
22 – der zweiundzwanzigste
23 – der dreiundzwanzigste

 

Czas na przysłowia:

Das Lüge hat kurze Beine – Kłamstwo ma krótkie nogi.

Wissen ist Macht – Wiedza to potęga.

 

Wersja do druku Lekcja 10.Liczby lub PDF Lekcja 10.Liczby