Twoje bezpieczeństwo to podstawa

MEDIPE ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH.

MEDIPE zapewnia ubezpieczenie na czas wyjazdu za granicę na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. W ramach polisy pokrywane są koszty leczenia, w tym koszty wizyt u stomatologa oraz nieprzewidziane koszty podróży. Pakiet świadczeń ubezpieczeniowych jest obszerny. Osoby, współpracujące z MEDIPE mają poczucie, że w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie Niemiec otrzymają fachową i bezpłatną pomoc medyczną.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWANIA?

 • Zadzwoń pod numer alarmowy MEDIPE podany w umowie w celu powiadomienia o zaistniałej sytuacji
 • Zadzwoń do Centrum Alarmowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo HESTIA S.A. (całodobowy kontakt w języku polskim):
  + 48 22/ 522 29 90 lub + 48 22/ 232 29 90

Zgłoszenie wymaga:

 • Podania danych osobowych.
 • Podania nazwy firmy, która Panią/Pana ubezpiecza, czyli MEDIPE.
 • Opisania problemu zdrowotnego.

W trakcie rozmowy zostaną Państwo
powiadomieni o:

 • Sposobie postępowania w przypadku rozliczenia w formie bezgotówkowej.
 • Trybie rozliczenia poniesionych przez poszkodowanego kosztów w przypadku braku możliwości rozliczenia w formie bezgotówkowej (poniżej skrócona procedura postępowania).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA

 • Poszkodowani samodzielnie udają się do lekarza.
 • Każdorazowo wymagana jest diagnoza medyczna potwierdzająca rodzaj i zakres udzielonej pomocy medycznej.
 • Każdorazowo wymagane jest przesłanie odpowiednio oryginałów lub skanów:
  – druku zgłoszenia Formularz zgłoszenia roszczenia
  – wszystkich rachunków za udzieloną pomoc medyczną za granicą (w tym również paragonów za wykupione w aptekach leki)
  – diagnozy medycznej

Adres:

STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie,
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
e-mail: [email protected]

Pamiętajmy!

 • Udając się do lekarza należy zawsze mieć przy sobie numer polisy oraz swój dowód osobisty lub paszport
 • W druku zgłoszenia każdorazowo prosimy o szczegółowe wypełnienie pola dotyczącego okoliczności zajścia zdarzenia tj. zachorowania wraz z jego objawami lub wypadku oraz informację dotyczącą numeru rachunku bankowego, na który należy wypłacić odszkodowanie
 • Dokumenty powyższe można przesłać zarówno już po powrocie do Polski, jak i jeszcze w trakcie pobytu za granicą. W przypadku gdy Poszkodowany będzie przebywał za granicą dodatkowo podaje adres zwrotny, gdzie ma zostać wysłane pismo z zajętym przez Towarzystwo stanowiskiem w danej szkodzie.